Algemene huurvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Greencups onderdeel van
Ecobekers B.V., hierna te noemen Greencups. Alle eerder schriftelijke of
mondelinge overeenkomsten tussen de huurder en Greencups met betrekking tot
hetzelfde onderwerp komen hiermee te vervallen.

1.2 De door de huurder online geplaatste order op de site www.greencups.nl is onlosmakelijk
verbonden met de Algemene Huurvoorwaarden van Greencups. Bestellingen
kunnen uitsluitend online geplaatst worden. Bestellingen die op andere
wijze (per email, post, fax of telefonisch) worden geplaatst zullen niet
worden uitgevoerd.

1.3 De algemene werkwijze van Greencups is dat de afnemer voor het gebruik
van de Greencups drinkbekers en de bijbehorende logistieke diensten een
huurbedrag betaalt. Het gebruik van statiegeld en het hanteren van de
tarieven genoemd in artikel 7 is hierbij een verplichting en tevens de
stimulans voor het laten functioneren van een Retour-BAR-statiegeldsysteem.

1.4 De website www.greencups.nl
heeft een algemeen en besloten gedeelte.

Het algemene gedeelte is het informatieve deel van de website en voor
iedereen toegankelijk. Het besloten deel is alleen toegankelijk met een
inlogcode en wachtwoord. U kunt zich hiervoor aanmelden door u op de site
als nieuwe klant te registreren.

Eenmaal ingelogd in het besloten deel van de website kunt u:

– een bestelling plaatsen

– uw bestelhistorie bekijken

– uw eigen klantgegevens bekijken en wijzigingen doorgeven

– facturen uitprinten voor uw eigen administratie

– specifieke informatie over bestellingen en betalingen lezen

2. Betekenis Greencups omschrijvingen en begrippen

Greencups NORMAL glas:

Herbruikbaar en glashelder polycarbonaat drinkglas voor bier, mix en
frisdranken met schenkmaat van 0,20 liter (randvol 0,28 liter) met
herkenbare Greencups bedrukking.

Verpakt per 480 stuks per kist.

Greencups LARGE glas:

Herbruikbaar en glashelder polycarbonaat drinkglas voor bier, mix en
frisdranken met schenkmaat van 0,40 liter (randvol 0,56 liter) met
herkenbare Greencups bedrukking.

Verpakt per 253 stuks per kist.

Greencups WINE glas:

Herbruikbaar en glashelder polycarbonaat glas voor wijn en sterke dranken
met schenkmaat van 0,15 liter (randvol 0,18 liter) met herkenbare Greencups
bedrukking.

Verpakt per 315 stuks per kist.

Greencups STANDARD glas:

Transparant matte polypropyleen drinkbeker voor bier, mix en frisdranken
met schenkmaat van 0,25 liter (randvol 0,32 liter) met herkenbare Greencups
bedrukking.

Verpakt per 595 stuks per kist.

Greentray:

Herbruikbare draagplateau van polypropyleen om 8 Greencups in te
verplaatsen.

Verpakt per 40 stuks per kist.

Kist:

Greencups glazen en Greentray worden aangeleverd in duurzame kunststof
opslagkisten met bijbehorende deksels gemerkt met Greencups benaming op de
zijkant van de kist en een gebruiksaanwijzing in de kist, waarop afgebeeld
is hoe de Greencups glazen of Greentrays zijn ingepakt.


Pallet:

Een levering vanaf 10 kisten kan geschieden op een standaard houten of
kunststof europallet.

Indien geleverde kunststof pallet niet wordt geretourneerd geldt een tarief
van € 40,-. Voor een niet geretourneerde houten pallet wordt €
15,- in rekening gebracht.

Tekeningsbevoegd persoon:

Dit is de contactpersoon in het (horeca)bedrijf die de pakbon van de
huurgoederen op het aflever- en het ophaalmoment voor akkoord tekent. Naar
aanleiding van de telling en deze bonnen worden de facturen gemaakt.

Poster:

Een affiche met Greencups promotiemateriaal op A3 of A4 formaat waarmee aan
het publiek kenbaar gemaakt kan worden dat er met Greencups gewerkt wordt.

3. Bestellen algemeen

3.1 Het bestellen van Greencups en Greentrays kan alleen gebeuren via de
website www.greencups.nl.
Bestellingen die op andere wijze worden geplaatst zullen niet uitgevoerd
worden en derhalve kunnen geen rechten van leveringen worden geclaimd. Om
online een bestelling te kunnen plaatsen dient u zich eerst in te loggen op
het besloten deel van de website. Bent u nog geen klant dan dient u zich
eerst via de site te registreren.

3.2 De betaling van uw bestelling dient u via Ideal uit te voeren. Daarna
ontvangt u direct een huurfactuur per e-mail. De levering van uw bestelling
kan alleen worden uitgevoerd indien er geen stornering heeft plaatsgehad
voor de dag van levering.

Indien uw bestelling niet gehonoreerd kan worden dan staat in de e-mail ook
altijd vermeld. Een reden van weigering kan zijn het ontbreken van
voldoende huurvoorraad van het bestelde product. U ontvangt de betaling dan
gelijktijdig retour gestort op uw bankrekening.

4. Aantal te bestellen Greencups

Als richtlijn voor het aantal te bestellen Greencups geldt:

– op de website zijn onder ‘bestelhistorie’ bestellingen uit het verleden
opgenomen. Tevens is hierbij zichtbaar wat het aantal gebruikte Greencups
is geweest, zodat u met deze informatie uw volgende bestelling kunt
aanpassen om onnodige kosten te besparen.

– bereken of schat het aantal bezoekers op uw piekmoment

(hierbij kan worden uitgegaan van 4 tot 5 staande personen per vierkante
meter) vermenigvuldig dit aantal met de factor 1½ voor een betrouwbare
inschatting.

– een alternatieve berekening is om het aantal wegwerpbekers waar u anders
mee werkt, te delen door de factor 3 of 4. De deelfactor is afhankelijk van
het aantal te drinken consumpties per uur en uw spoelcapaciteit. De
praktijk wijst uit dat deze methode toch vaak teveel glazen oplevert, omdat
er meer gespoeld kan worden dan men van tevoren verwacht. In deze
berekeningen wordt uitgegaan dat er op locatie handmatig of machinaal
gespoeld kan en zal worden.

– Indien spoelen op locatie niet mogelijk is dan dient u uit te gaan van
het verwacht aantal verkochte drankconsumpties en een gelijk aantal
Greencups + een reservevoorraad van minimaal 10 procent, zodat onverwachte
druktes opgevangen kunnen worden. De Greencups worden dan gedurende het
evenement maar eenmalig ingezet, waarna ze bij inlevering door de consument
retour verpakt worden in de opslagkisten, na het evenement opgehaald en
gereinigd door de logistiek partner van Greencups.

5. Tarieven en minimale bestelgrootte

5.1 Alle hier vermelde prijzen zijn netto per stuk in euro’s. Zowel de
prijzen per te huren Greencup als een volle kist worden vermeld alsmede de
prijzen met en zonder BTW verrekening van 21 procent. Voor Belgische
klanten geldt het nultarief voor de omzetbelasting uitsluitend indien een
geldig BTW nummer kan worden verstrekt.

Huurprijzen

Per Greencup

Per volle kist

Inhoud kist

excl. BTW

incl. BTW

excl. BTW

incl. BTW

Greencups NORMAL 20 cl. 1e dag

480

€ 0,12

€ 0,15

€ 57,60

€ 69,60

Greencups NORMAL 20 cl. per extra dag

480

€ 0,06

€ 0,07

€ 28,80

€ 35,04

Greencups LARGE 40 cl. 1e dag

253

€ 0,18

€ 0,22

€ 45,54

€ 55,15

Greencups LARGE 20 cl. per extra dag

253

€ 0,09

€ 0,11

€ 22,77

€ 27,32

Greencups WINE 15 cl. 1e dag

315

€ 0,12

€ 0,15

€ 37,80

€ 45,68

Greencups WINE 15 cl. per extra dag

315

€ 0,06

€ 0,07

€ 18,90

€ 23,00

Greencups STANDARD 25 cl. 1e dag

595

€ 0,12

€ 0,15

€ 71,40

€ 86,28

Greencups STANDARD 25 cl. per extra dag

595

€ 0,06

€ 0,07

€ 35,70

€ 43,44

Greentray 8 gaten 1e dag

40

€ 0,35

€ 0,42

€ 14,00

€ 16,96

Greentray 8 gaten per extra dag

40

€ 0,10

€ 0,12

€ 4,00

€ 4,84

Vervangingsprijzen (niet retour)

Per Greencup

excl. BTW

incl. BTW

Greencups Normal, Large, Wine, Standard

€ 0,83

€ 1,00

Greentray

€ 2,48

€ 3,00

duurzame opslagkist

€ 35,00

€ 42,35

losse deksel van kist

€ 10,00

€ 12,10

duurzame kunststof pallet

€ 40,00

€ 48,40

Zie verder toelichting artikel 6, 7 en 8

Extra werk/wachttijd transporteur, per minuut

€ 1,00

€ 1,21

extra logistieke kosten per gereden kilometer

€ 0,75

€ 0,91

zie toelichting artikel 8.7

5.2 Voor gehuurde Greencups en/of Greentrays welke niet worden gebruikt,
wordt 25% korting op de huurbedragen gegeven. Deze korting wordt verrekend
op de eindfactuur middels een creditbedrag. Dit wordt uitsluitend verrekend
indien de kisten in nette en droge staat verzegeld retour worden gegeven.

5.3 Een minimale bestelling van 10 kisten NORMAL, WINE, LARGE of STANDARD
met één dag huur is nodig ter dekking van de logistieke kosten.
Bij verhuur van minder dan 10 kisten kan Greencups extra koerierskosten in
rekening brengen, welke op de eindfactuur worden doorbelast. Dit geldt voor
leveringen die niet gecombineerd kunnen worden met andere leveringen op
dezelfde lever- en ophaaldag binnen een maximale omtrek van 20 km. Binnen
Nederland geldt dan, uitgezonderd van de Waddeneilanden waarvoor een extra
toeslag zal worden berekend, een meerprijs voor de aan- en afvoer van:

Eerste kist € 30,- (excl. BTW)

Per extra kist € 5,- (excl. BTW)

5.4 Voor leveringen van Greencups in België zijn de koerierskosten bij
bestellingen van minder dan 10 kisten op aanvraag beschikbaar.

5.5 Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om de bestelling van Greencups
zelf op te halen en retour te brengen bij onze logistiek partner in het
depot te Lelystad. U ontvangt dan een korting van 10 procent op de
huurprijzen.

5.6 Voor grote evenementen zoals Koningsdag en Gay Pride dient u uw
bestelling minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement te plaatsen.
Bestelt u later dan kan uw bestelling niet meer tijdig verwerkt worden. Wij
dienen namelijk een logistieke planning te maken. De Greencups moeten
vanzelfsprekend 1 of meerdere dagen voorafgaand aan het evenement geleverd
worden in verband met de toegankelijkheid van de locatie, de hoeveelheid
leveringen en de beschikbare werkdagen.

Voor overige bestellingen dient u minimaal 3 werkdagen voor uw evenement de
Greencups online te bestellen, anders kunnen wij tijdige levering niet
garanderen. Let op! Hoe later u bestelt hoe groter de kans dat de
beschikbare voorraad op is.

Bestelt u na de gestelde termijn hierboven, dan zal Greencups een zogenaamd
extra “Treuzeltarief” van minimaal € 65,- per bestelling,
doorberekenen op de eindfactuur.

6. Tellen van geretourneerde Greencups op locatie van huurder

6.1 Greencups kunnen alleen op locatie worden geteld indien er 20 of meer
kisten worden gehuurd al dan niet in combinatie met andere huurders in
dezelfde stad (maximale omtrek 20 km) en op dezelfde overeengekomen
ophaaldag. Als er minder dan 20 kisten worden gehuurd, zal het tellen op
locatie van de logistiek partner plaatsvinden en zal binnen 48 uur na
binnenkomst van de zending de telling worden ingevoerd in het systeem van
Greencups.

6.2 Indien het aantal gehuurde kisten minder dan 20 kisten is en de huurder
toch verlangt dat de telling van geretourneerde Greencups op zijn of haar
locatie plaats dient te vinden, zal Greencups hiervoor extra kosten in
rekening brengen. De hoogte van deze extra logistieke kosten zullen
voorafgaand aan de levering schriftelijk per e-mail worden gecommuniceerd
aan de huurder. De hoogte van de logistieke kosten zijn afhankelijk van de
reisafstand en de gewenste ophaaldag.

7. Statiegeldtarieven richting consument:

7.1 Bij gebruik van Greencups en Greentrays dienen onderstaande
statiegeldbedragen gehanteerd te worden. Er kan alleen van deze
statiegeldtarieven worden afgeweken, indien met Greencups hierover
schriftelijke afspraken zijn gemaakt. De statiegeldtarieven zijn inclusief
BTW bedragen.

Greencups NORMAL, LARGE, WINE & STANDARD:

1,00

Greentray:

3,00

7.2 Dit is een gesloten statiegeldsysteem en kost u geen extra geld. Levert
u meer Greencups en/of Greentrays in dan ontvangt u per stuk het
bovenstaand statiegeldbedrag met BTW verrekening retour. U heeft dan immers
meer statiegeld aan gasten uitbetaald dan u heeft ontvangen.

Levert u minder Greencups en/of Greentrays in, dan dient u nog het
ontvangen statiegeldbedrag per stuk te betalen aan Greencups. Ook dit kost
u geen geld, want u heeft het statiegeld tenslotte eerder van uw gasten
ontvangen.

8.
Betalingen, levering, retour ophalen, telling en eindafrekening

8.1 Na het plaatsen van uw bestelling, dient u via Ideal de betaling te
voldoen van het totale huurbedrag.

8.2 Uw bestelling wordt 1 tot 3 werkdagen voorafgaand aan de opgegeven
eerste huurdag geleverd.

Standaard wordt er op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur geleverd en
opgehaald.

Indien u meer dan 10 kisten met Greencups bestelt ontvangt u deze mogelijk
op een pallet. Maximaal 16 kisten worden op één pallet vervoerd.
Indien de kisten op pallets aangeleverd zijn dienen ze op dezelfde pallets
teruggezet te worden. De huurder verplicht zich derhalve de pallet in de
huurperiode te bewaren.

8.3 Om misverstanden te voorkomen wordt bij levering van de bestelling een
leverbon getekend door de tekeningsbevoegde persoon van het
(horeca)bedrijf.

8.4 Bij het ophalen van de huurgoederen wordt bij minder dan 20 gehuurde
kisten alleen door de transporteur een grove kistentelling op locatie
gedaan. Telling van de geretourneerde Greencups en/of Greentrays wordt pas
in het depot te Lelystad uitgevoerd. Bij 20 kisten of meer wordt er een
telling van geretourneerde Greencups en/of Greentrays gedaan op locatie.
Hiervoor dient eveneens getekend te worden voor akkoord met de vastgestelde
telling.

8.5 Om op beide tekenmomenten geen wachttijden op te lopen dient/dienen:

a) De tekeningsbevoegde persoon op het afgesproken tijdstip en plaats
aanwezig te zijn. Mocht de tekeningsbevoegde persoon niet aanwezig zijn,
worden de goederen niet uitgeleverd of opgehaald.

b) De Greencups en Greentrays dienen bij het ophalen gestapeld
teruggeplaatst te zijn in de kisten in overeenstemming met de aanlevering
en de gebruiksaanwijzing in de kist. Extra verloren tijd bij de telling
doordat de Greencups niet goed in de kisten gestapeld zijn, wordt ook als
wachttijd doorberekend.

c) Uw personeel er van op de hoogte te zijn dat de kisten bij aflevering
aan de deur worden aangeboden en weer opgehaald. De huurder is zelf
verantwoordelijk voor het wegzetten van de kisten (in zijn of haar
horecabedrijf, opslagruimte of bar) evenals voor het klaarzetten van de
kisten bij het ophalen. De eventuele wachttijd van de transporteur zal aan
de huurder worden doorberekend.

8.6 Nadat u de Greencups zijn opgehaald en de geretourneerde aantallen zijn
vastgesteld, volgt er een zogenaamde eindfactuur welke u eveneens ontvangt
per e-mail. U ontvangt direct een betaalverzoek, welke u via Ideal dient te
voldoen. De eindfactuur is de eindafrekening met daarop de verrekening van
niet geretourneerde of te veel geretourneerde Greencups en Greentrays. Het
afgesproken statiegeldbedrag van € 1,00 voor de Greencups en €
3,00 voor de Greentrays wordt verrekend (zie ook artikel 7). Indien u
minder Greencups en/of Greentrays retour heeft gegeven dat gehuurd, dient u
nog een betaling te doen. Indien u meer Greencups en/of Greentrays retour
heeft gegeven, ontvangt u geld retour van Greencups. Dit geschiedt
uitsluitend op basis van de retour gegeven aantallen ten tijde van het
ophalen. Nadien wordt voor nog na te sturen Greencups en Greentrays geen
vergoeding uitbetaald door Greencups.

8.7 Eventuele extra kosten van transport en logistiek, worden eveneens
berekend op de eindfactuur onder de noemer logistieke kosten. Dit kan extra
wacht- en/of werktijd zijn ten tijde van het ophalen, doordat de Greencups
en/of Greentrays niet verticaal gestapeld worden ingeleverd in
overeenstemming met de verpakkingswijze bij het afleveren. Een
gebruiksaanwijzing voor het correct retour verpakken vindt u aan de
binnenkant van het bijbehorende deksel van de kist.

Ook kunnen extra transportritten vanwege het niet aanwezig zijn op de
afgesproken ophaaldag, worden doorbelast ter hoogte van maximaal 75
eurocent per gereden kilometer heen en weer tussen u als klant en het depot
van Greencups te Lelystad.

8.8 Voor niet gebruikte Greencups en/of Greentrays (zie ook artikel 5.2)
wordt 25% korting verrekend op de eindfactuur. Dit wordt uitsluitend
verrekend indien de kisten in nette en droge staat verzegeld retour worden
gegeven.


9. Reiniging, controle en uitval

9.1 Prijzen zijn inclusief het éénmalig reinigen en drogen van de
Greencups, Greentrays inclusief de kisten waarin ze zijn verpakt, de
kwaliteitscontrole en het weer retour inpakken in de kist. Dit spoelproces
vindt plaats na terugkeer van de glazen in een speciaal ingericht
spoelcentrum van de logistiek partner van Greencups.

9.2 In het spoelcentrum worden zwaar beschadigde Greencups en Greentrays
uit de roulatie gehaald. Het uitvalpercentage van de Greencups en
Greentrays wordt in het spoelcentrum per (horeca)bedrijf individueel
beoordeeld voor zover het evenement dat toelaat. Bij gecombineerde
evenementen in een gelijke huurperiode is dit niet mogelijk.

9.3 Als het uitvalpercentage hoger blijkt te zijn dan 5% van het gebruikte
aantal, zal het percentage vanaf 5% aan de huurder in rekening worden
gebracht. Het uitvalpercentage tot 5% is voor rekening van Greencups. De in
het spoelcentrum uitgeselecteerde glazen en kisten die te zwaar beschadigd
zijn voor hergebruik worden, indien gewenst én van te voren door de
huurder schriftelijk per e-mail aangegeven, overhandigd aan de huurder.

9.4 Greencups ziet er op toe dat het spoelen en selecteren van de glazen
zorgvuldig en hygiënisch wordt uitgevoerd. Greencups kan niet
aansprakelijk worden gesteld wanneer er één of meerdere glazen
niet geheel schoon, zwaar beschadigd of misvormd worden aangetroffen in de
kisten die opnieuw ingezet worden.

9.5 Greencups glazen en Greentrays kennen een herbruikbaar karakter, wat
wil zeggen dat ze vele malen opnieuw (kunnen) worden ingezet nadat ze zijn
gereinigd. Derhalve zijn ze vaak niet meer in geheel nieuwe staat wanneer u
ze krijgt geleverd. De Greencups en Greentrays kunnen lichte beschadigingen
vertonen aangezien ze worden gemaakt van hard kunststof / plastic
materialen die na herhaaldelijk gebruik lichte krasjes (vooral aan de
buitenkant) kunnen krijgen. Bij zwaardere beschadigingen zullen de
Greencups glazen en Greentrays aan het einde van hun levenscyclus uit de
roulatie worden genomen. De uitgeselecteerde uitvalglazen worden vervolgens
100% gerecycleerd zodat het materiaal een tweede leven tegemoet kan zien.

9.6 Greencups glazen en Greentrays zijn gemaakt van levensmiddelen geschikt
kunststof materiaal, zogenaamde “food approved material” in overeenstemming
met de richtlijnen van de Europese Unie.

10. Misbruik Greencups

Indien gehuurde Greencups en andere gehuurde Greencups goederen, duurzaam
gemerkt (met een stift, pen, sticker, bedrukking, etc.) worden door de
huurder dan kunnen deze Greencups niet meer hergebruikt worden waardoor ze
allemaal als uitval worden beschouwd. Berekening van de vervangingsprijs
(zogenaamde niet retour prijs; zie tarieven artikel 5) is hiervan het
gevolg voor de huurder.

11. Ongebruikt retour

Ongebruikt retour betekent dat de originele verzegeling van de kisten niet
is verbroken en de kisten droog zijn opgeslagen. In het
geval van niet gebruikte verzegelde kisten wordt een kortingspercentage van
25 procent gehanteerd. Deze korting wordt op de eindfactuur verrekend
(creditbedrag).

Aangebroken kisten worden in hun geheel als gebruikt beschouwd. Hiervoor
wordt de normale huurprijs berekend, ongeacht of de Greencups zijn gebruikt
of niet.

12. Aansprakelijkheid

De huurder neemt tussen de overeengekomen dag van aanlevering en ophaaldag
de volledige aansprakelijkheid voor de geleverde huurgoederen, welke
eigendom blijven van Greencups.